Kiểm soát khả năng thích ứng khung gầm (DCC)-Adaptive Chassis Control

Kiểm soát khả năng thích ứng khung gầm (DCC)-Adaptive Chassis Control

Hộ thống DCC cho phép người lái thay đổi đặc tính lái của xe bằng cách thay đổi tỷ lệ giảm xóc của hệ thống treo. DCC liên tục điều chỉnh tỷ lệ giảm xóc của các ống giảm chấn tùy thuộc vào từng điều kiện lái xe và của mặt đường. Hệ thống luôn luôn hoạt động, nhưng người lái có thể tùy chỉnh chế độ sao cho phù hợp yêu cầu của từng cá nhân. DCC có thể điều chỉnh khả năng giao động của bộ giảm chấn đạt 1000 lần/ giây, để đáp ứng điều kiện mặt đường.

  • Facebook - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Imprint & Legal   /  Terms of Use   /  Data protection   /  Cookie Policy   /  License information of third parties   /  Help   /  Contact

The vehicles and equipment shown in this illustration may differ in some details from the current VietNam delivery program. Pictured are some optional extras available at extra cost. The details do not relate to a single vehicle and are not part of the offer, but serve for comparison purposes only between the various vehicle types.

volkswagen

VN / EN