Chính sách Cookie

Chính sách này được soạn thảo nhằm giải thích khi nào và tại sao cookie được sử dụng khi bạn truy cập các website/dịch vụ trực tuyến (‘Website’) của chúng tôi và làm thế nào để có thể cho phép, chặn hoặc xoá cookie.

Cookie là gì và nó hoạt động như thế nào?

Cookie là các tập tin văn bản chứa một lượng thông tin nhỏ được tải xuống thiết bị khi bạn truy cập Website của chúng tôi. Cookie được sử dụng để giúp việc điều hướng trang web hiệu quả hơn, ghi nhớ những tuỳ chỉnh của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng cũng có thể đảm bảo rằng quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên mạng liên quan nhiều hơn đến bạn và các sở thích của bạn.

Tùy thuộc vào mục đích, chúng tôi có thể sử dụng các loại cookie sau:

Cookie phiên – những cookie này chỉ xuất hiện trong phiên duyệt web hiện tại và sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian ngắn. Một khi bạn đã đóng trình duyệt, tất cả các cookie phiên sẽ được xoá.

Cookie lâu dài – những cookie này sẽ tồn tại trên thiết bị của người sử dụng trong một khoảng thời gian đã định sẵn trong cookie.

Cookie của bên thứ ba – những cookie này được các bên thứ ba đã được chấp thuận sử dụng.

Cookie mà chúng tôi sử dụng có thể cho các mục đích sau:

Loại 1: Cookie rất cần thiết

Những cookie này cho phép Website của chúng tôi thực hiện các tác vụ như lưu thông tin giỏ hàng của bạn trong quá trình mua sắm hoặc đảm bảo rằng nội dung (đã được dịch) phù hợp cho từng khu vực được hiển thị khi cần thiết.

Chấp nhận những cookie này là một điều kiện khi sử dụng Website của chúng tôi, nên nếu bạn sửa đổi trình duyệt để chặn tất cả cookie, chúng tôi sẽ không thể bảo đảm rằng trang web của chúng tôi sẽ hoạt động đúng khi bạn truy cập.

Loại 2: Cookie hiệu năng

Những cookie này thu thập các thông tin phân tích về cách thức khách truy cập sử dụng Website của chúng tôi (như khách truy cập ghé thăm trang nào thường xuyên nhất, liên kết điều hướng nào được sử dụng và có bao nhiêu khách truy cập đến trang web của chúng tôi, vv). Tất cả những thông tin thu thập được được kết hợp lại với nhau và do đó được ẩn danh.

Các cookie hiệu năng sử dụng trên Website của chúng tôi có thể được các bên thứ ba quản lý. Tuy nhiên, chúng tôi không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng những cookie này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã liệt kê ở trên.

Với việc tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt những loại cookie này lên thiết bị của bạn.

Loại 3: Cookie chức năng

Những cookie này cho phép Website của chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn của bạn (như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang sống, vv) và được sử dụng để mang đến một trải nghiệm web nâng cao.

Với việc tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt những loại cookie này lên thiết bị của bạn.

Làm thế nào để cho phép, chặn hoặc xoá cookie?

Theo mặc định các trình duyệt sẽ cho phép cookie, nhưng chúng có thể được cấu hình để chặn một số hoặc tất cả cookie, hoặc để thông báo với bạn trước khi một cookie được thiết lập trên trình duyệt của bạn.

Bạn có thể dễ dàng xoá bất kỳ cookie nào đã được cài đặt trong thư mục cookie của trình duyệt bạn đang sử dụng. Chỉ cần nhấn vào phần "Help" trong trình duyệt của bạn và gõ vào "Cookies" để tìm hiểu cách cho phép, chặn hoặc xoá chúng.

Nếu bạn vô hiệu hoá tất cả cookie, có thể bạn sẽ không tận dụng được hết tất cả các tính năng trên Website của chúng tôi và một số trang web có thể không hoạt động đúng.

 

Cookie thiết yếu

Cookie thiết yếu<br>

name

loại cookie

mục đích

Giai đoạn lưu trữ

loại

 

Ghi chú

 

AMCV_*

 

Cookie này lưu trữ thông tin về người dùng, tức là một chuỗi nhận dạng người dùng chung, giai đoạn từ chối theo dõi, v.v. và đang được sử dụng để xác định khách truy cập quay lại.

2 năm

Cookie vĩnh viễn

AMCVS_*

Cookie này lưu trữ "1" trong phiên hoạt động.

 

2 years

Phiên Cookie

s_vi

Cookie này là cookie của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba và chứa chuỗi nhận dạng người dùng chung và dấu thời gian. Cả hai sẽ được sử dụng để xác định người dùng cho các lượt truy cập trở lại.

2 năm

Cookie vĩnh viễn

s_fid

Cookie này là cookie của bên thứ nhất và là cookie nhận dạng người dùng dự phòng trong trường hợp không thể đặt cookie s_vi.

2 năm

Cookie vĩnh viễn

s_ecid

Cookie này lưu trữ chuỗi nhận dạng người dùng từ cookie "AMCV_ *" ở định dạng MCMID | <ECID>.

 

Phiên

Phiên Cookie

demdex

Cookie này lưu trữ một chuỗi thông tin như id khách truy cập chung, giai đoạn từ chối theo dõi, v.v. Thông tin của cookie này sẽ được sao chép vào cookie của bên thứ nhất "AMCV_ *" để nhận ra cài đặt người dùng cho lần truy cập tiếp theo.

6 tháng

 

Cookie vĩnh viễn

dextp

Cookie này lưu dấu thời gian của cuộc gọi đồng bộ hóa cuối cùng với dịch vụ "Demdex".

 

6 tháng

Cookie vĩnh viễn

dpm

Cookie này lưu trữ thông tin mà id người dùng đã được yêu cầu.

6 tháng

Cookie vĩnh viễn

everest_g_v2

Cookie này lưu trữ trình duyệt và "ID người lướt".

 

2 năm

Cookie vĩnh viễn

everest_session_v2

Cookie này lưu trữ một id phiên.

Phiên

Phiên Cookie

s_cc

Cookie này được đặt và đọc bởi mã JavaScript để xác định xem cookie có được bật hay không (chỉ cần đặt thành "true").

Phiên

Phiên Cookie

 

adbCDP

Cookie này lưu trữ có bao nhiêu dấu chấm trong tên miền cấp cao nhất, tức là "2" cho www.volkogio.fr und "3" cho www.volk Rover.co.uk.

2 năm

Cookie vĩnh viễn

 

s_invisit

Cookie này lưu trữ nếu người dùng truy cập trang web lần đầu tiên; giá trị là đúng hoặc sai.

Phiên

Phiên Cookie

s_sq

Cookie này được đặt và đọc bởi mã JavaScript khi chức năng ClickMap và chức năng Bản đồ hoạt động được bật; nó chứa thông tin về liên kết trước đó được người dùng nhấp vào

 

Phiên

Phiên Cookie

s_vnum

Cookie này lưu dấu thời gian và số lượt truy cập.

30 ngày

Cookie vĩnh viễn

 

sc_appvn

Cookie này lưu trữ tên ứng dụng và số lượt truy cập của một ứng dụng, tức là "CMS: 03".

2 năm

 

Cookie vĩnh viễn

sc_prevpage

Cookie này lưu trữ tên của trang trước.

 

Phiên

Phiên Cookie

sc_prop32

Cookie này lưu trữ tên ứng dụng. Một ứng dụng của Volkswagen là một nền tảng như các trang web CMS hoặc bộ cấu hình xe hơi hoặc CarNet.

 

Phiên

Phiên Cookie

sc_v0

Cookie này lưu mã theo dõi chiến dịch.

Phiên

 

Phiên Cookie

 

sc_v49

 

Cookie này lưu trữ tên miền vanity.

Phiên

Phiên Cookie

sc_v44

Cookie này lưu trữ mã theo dõi chiến dịch nội bộ.

Phiên

Phiên Cookie

sc_pCmp

Cookie này lưu trữ mã theo dõi chiến dịch trong 7 ngày.

 

7 ngày

 

Cookie vĩnh viễn

sc_v17

Cookie này lưu traữ giá.

 

Phiên

Phiên Cookie

s3optout

Cookie thiết yếu

 

Được sử dụng để lưu trữ từ chối từ các dịch vụ sophus3.

10 năm sau lần truy cập cuối cùng

 

Cookie vĩnh viễn

 

TCSess

 

Nhiệm vụ

Được sử dụng với phân tích sophus3 để tính toán dữ liệu sử dụng và chiến dịch thông qua số nhận dạng khách hàng được tạo ngẫu nhiên.

Phiên

Phiên Cookie

TCID

Nhiệm vụ

Được sử dụng với phân tích sophus3 để tính toán dữ liệu phiên thông qua mã định danh khách được tạo ngẫu nhiên.

 

2 năm sau lần truy cập cuối cùng thời gian ngắn hơn cho một số khách hàng nhưng ít nhất 90 ngày

 

Cookie vĩnh viễn

_pk_uid

Nhiệm vụ

Được sử dụng với phân tích sophus3 để tính toán dữ liệu phiên thông qua định danh khách hàng.

13 tháng sau lần truy cập cuối cùng

 

Cookie vĩnh viễn

_s3_ref.*
(e.g. _s3_ses.41.83e0)

Nhiệm vụ

Được sử dụng với phân tích sophus3 để lưu trữ dữ liệu giới thiệu.

6 tháng sau lần truy cập cuối cùng

Cookie vĩnh viễn

 

_s3_cvar.*
(e.g. _s3_cvar.41.83e0)

Được sử dụng với phân tích sophus3 để lưu trữ thông tin phân tích trong suốt thời gian truy cập.

 

Trong suốt lần truy cập

Phiên Cookie

_s3_cvar.*
(e.g. _s3_cvar.41.83e0)

Nhiệm vụ

Được sử dụng với phân tích sophus3 để tính toán dữ liệu sử dụng và chiến dịch thông qua số nhận dạng khách hàng được tạo ngẫu nhiên.

13 tháng

 

Cookie vĩnh viễn

_s3_ses.*
(e.g. _s3_ses.41.83e0)

Được sử dụng với phân tích sophus3 để tính toán dữ liệu phiên thông qua mã định danh khách được tạo ngẫu nhiên.

30 phút sau khi tải xong

Cookie vĩnh viễn

 

AMCV_*

 

AMCVS_*

s_vi

s_fid

s_ecid

demdex

dextp

dpm

everest_g_v2

everest_session_v2

s_cc

adbCDP

s_invisit

s_sq

s_vnum

sc_appvn

sc_prevpage

sc_prop32

sc_v0

sc_v49

 

sc_v44

sc_pCmp

sc_v17

s3optout

TCSess

 

TCID

_pk_uid

_s3_ref.*
(e.g. _s3_ses.41.83e0)

_s3_cvar.*
(e.g. _s3_cvar.41.83e0)

_s3_cvar.*
(e.g. _s3_cvar.41.83e0)

_s3_ses.*
(e.g. _s3_ses.41.83e0)

Từ chối bởi Volkswagen Vietnam

Mọi thông tin, hình ảnh, màu sắc và thông số kỹ thuật có trong trang website này được trình bày dưới hình thức tham khảo, hướng dẫn chung về các sản phẩm và phụ kiện được cung cấp bởi Volkswagen Việt Nam. Mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác và cập nhật nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có lỗi. Trong một số trường hợp, các hình ảnh sản phẩm nước ngoài hiển thị theo hướng dẫn. Do đó, cả Volkswagen AG và Volkswagen Việt Nam đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này và nội dung của nó.