1. E- Mobility & ID

Xe điện ID của Volkswagen, chiếc xe chỉ sử dụng điện.

Mẫu xe ID của chúng tôi đánh dấu một sử khởi đầu kỷ nguyên mới của sự chuyển động vận hành bằng điện: thông minh, đổi mới và bền vững. Và trên hết là dành cho tất cả mọi người. Một ý tưởng mới chỉ làm nên sự khác biệt khi mọi người có thể là một phần trong nó. Hãy giữ lại phần ý tưởng của riêng bạn về tương lai ngay hôm nay.

 

Từ chối bởi Volkswagen Vietnam
Mọi thông tin, hình ảnh, màu sắc và thông số kỹ thuật có trong trang website này được trình bày dưới hình thức tham khảo, hướng dẫn chung về các sản phẩm và phụ kiện được cung cấp bởi Volkswagen Việt Nam. Mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác và cập nhật nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có lỗi. Trong một số trường hợp, các hình ảnh sản phẩm nước ngoài hiển thị theo hướng dẫn. Do đó, cả Volkswagen AG và Volkswagen Việt Nam đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này và nội dung của nó.

Trình duyệt của bạn đã hết hạn.

Vui lòng thiết lập trình duyệt phù hợp tại đây.