Two Volkswagen on the road in a snowy landscape

Thông tin hữu ích về chiếc Volkswagen của bạn

Hướng dẫn sử dụng dành cho chủ sở hữu

Luôn nằm trong tầm tay bạn

Bạn không cần phải nhớ mọi chức năng, đèn cảnh báo và mọi bộ phận của chiếc xe. Hướng dẫn sử dụng dành cho chủ sở hữu sẽ hỗ trợ bạn điều đó

customer

Ý nghĩa của đèn cảnh báo

Đèn cảnh báo bất ngờ hiện trên bảng điều khiển khiến bạn bối rối. Để giúp bạn xác định nhanh chóng vấn đề, chúng tôi cung cấp các hướng dẫn liên quan đến đèn cảnh báo

Từ chối bởi Volkswagen Vietnam

Mọi thông tin, hình ảnh, màu sắc và thông số kỹ thuật có trong trang website này được trình bày dưới hình thức tham khảo, hướng dẫn chung về các sản phẩm và phụ kiện được cung cấp bởi Volkswagen Việt Nam. Mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác và cập nhật nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có lỗi. Trong một số trường hợp, các hình ảnh sản phẩm nước ngoài hiển thị theo hướng dẫn. Do đó, cả Volkswagen AG và Volkswagen Việt Nam đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này và nội dung của nó.