Đèn cảnh báo

Đèn cảnh báo có ba loại: màu đỏ, vàng và xanh lá cây. Màu đỏ có nghĩa là bạn cần phải kiểm tra ngay. Đèn cảnh báo màu vàng ít nghiêm trọng hơn nhưng  vẫn cần lưu ý hoặc phải liên hệ chuyên gia ngay khi có thể. Cảnh báo màu xanh lá cây chỉ  cung cấp thông tin. không yêu cầu biện pháp khắc phục. Kéo xuống bên dưới để tìm hiểu về các đèn cảnh báo, nhấp vào từng hình để biết thêm chi tiết.