Đèn cảnh báo

Đèn cảnh báo có ba loại: màu đỏ, vàng và xanh lá cây. Màu đỏ có nghĩa là bạn cần phải kiểm tra ngay. Đèn cảnh báo màu vàng ít nghiêm trọng hơn nhưng  vẫn cần lưu ý hoặc phải liên hệ chuyên gia ngay khi có thể. Cảnh báo màu xanh lá cây chỉ  cung cấp thông tin. không yêu cầu biện pháp khắc phục. Kéo xuống bên dưới để tìm hiểu về các đèn cảnh báo, nhấp vào từng hình để biết thêm chi tiết.

Từ chối bởi Volkswagen Vietnam

Mọi thông tin, hình ảnh, màu sắc và thông số kỹ thuật có trong trang website này được trình bày dưới hình thức tham khảo, hướng dẫn chung về các sản phẩm và phụ kiện được cung cấp bởi Volkswagen Việt Nam. Mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác và cập nhật nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có lỗi. Trong một số trường hợp, các hình ảnh sản phẩm nước ngoài hiển thị theo hướng dẫn. Do đó, cả Volkswagen AG và Volkswagen Việt Nam đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này và nội dung của nó.