Pháp lý

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, Quý vị đã đồng ý với tất cả các điều kiện và điều khoản được quy định dưới đây.
Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Trend Motor Việt Nam - độc quyền phân phối các dòng xe Volkswagen tại Việt Nam (VWVN)

Thông tin sản phẩm:

Trang web Volkswagen VN bao hàm các thông tin liên quan đến các sản phẩm Volkswagen và các chương trình khuyến mãi. Các sản phẩm Volkswagen  được mô tả trong trang này chỉ dành bán riêng tại thị trường Việt Nam.
Tất cả thông tin trên trang web này chỉ nhằm phục vụ mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Quý vị không nên dùng hay dựa vào thông tin trên trang web này để thay thế cho thông tin do nhà phân phối được ủy quyền của Volkswagen — Trend Motor cung cấp cho quý vị.
Qua trang web này, VWVN mong muốn mang đến cho quý vị thông tin toàn diện nhất có thể. Tuy nhiên, VWVN có quyền sửa đổi thông tin về các mẫu xe, trang thiết bị, thông số kỹ thuật cũng như tình trạng của xe vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Trang web VWVN  bao hàm các thông tin liên quan đến các sản phẩm Volkswagen và các chương trình khuyến mãi. Các sản phẩm Volkswagen được mô tả trong trang này chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam. Tất cả thông tin trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mang tính tham khảo.
Qua trang web này, VWVN mong muốn mang đến cho Quý khách thông tin toàn diện nhất. Bên cạnh đó, VWVN có quyền sửa đổi thông tin về các mẫu xe, trang thiết bị, thông số kỹ thuật cũng như tình trạng của xe vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

GIÁ BÁN
Tất cả giá bán của sản phẩm được trích dẫn trong trang web này là giá bán lẻ được đề xuất bởi và có thể thay đổi theo từng thời điểm
Việc giao dịch mua bán sản phẩm của Volkswagen sẽ tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và hợp đồng mua bán giữa các Đại lý thuộc hệ thống VWVN và Khách hàng.

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ "COOKIE"

VWVN sử dụng công nghệ cookie để theo dõi đường dẫn dùng để truy cập vào trang web Volkswagen, giúp VWVN ghi nhận hoạt động của người dùng tại trang web này, đồng thời đánh giá và cải tiến trang web nhằm phục vụ Quý khách tốt hơn. VWVN không thu thập thông tin người dùng cá nhân thông qua công nghệ này. Vì vậy, VWVN không lưu giữ hay sử dụng bất kỳ thông tin cụ thể nào về Quý khách. Vui lòng lưu ý rằng người dùng có thể thiết lập cho trình duyệt của mình không chấp nhận cookie hoặc cài đặt chương trình hiển thị thông báo khi cookie được gửi đi.

BẢO MẬT THÔNG TIN/ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
VWVN chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp thông qua trang web Volkswagen vào mục đích là cung cấp thông tin và cải tiến chất lượng dịch vụ. VWVN nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo việc bảo mật hoạt động thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân theo đúng trạng thái ban đầu. VWVN không chia sẻ hay bán dữ liệu cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của người dùng.
Mặc dù VWVN không giám sát và/hoặc xem xét bất kỳ thông tin nào mà người dùng cung cấp và cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến hành động nhập thông tin của người dùng. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm, VWVN có quyền kiểm tra và xóa bỏ thông tin đó khỏi trang web này mà không cần nêu lý do.

BẢN QUYỀN

Tất cả mọi nội dung trong trang web này đều được bảo hộ bằng bản quyền. Quý khách chỉ có thể sử dụng thông tin, văn bản, hình ảnh hay đồ họa có trong trang web này vào mục đích cá nhân, phi thương mại và không được sao chép, chỉnh sửa, truyền, cấp phép hay xuất bản một phần hay toàn bộ nội dung vào bất kỳ mục đích nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của VWVN.
Bất kỳ hành vi xâm phạm quyền của VWVN sẽ dẫn đến trách nhiệm pháp lý phù hợp đối với người vi phạm.

TÊN THƯƠNG MẠI

Toàn bộ tên thương mại, logo và nhãn mác dịch vụ có trong trang web này là tài sản của Công ty TNHH Trend Motor VN. Người dùng không được phép sử dụng, tải xuống, sao chép hay phân phát tên thương mại, logo và ký hiệu dịch vụ này dưới bất kỳ hình thức nào mà không được cho sự cho phép bằng văn bản của Công ty TNHH Trend Motor VN.

LIÊN KẾT
Trang web Volkswagen này có thể liên kết tới các trang web khác hoàn toàn độc lập với trang web này. VWVN không đại diện hay đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ trọn vẹn hay tính xác thực của thông tin trong bất kỳ liên kết nào hay bất kỳ trang web khác nào. Mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập trang web khác kết nối với trang web Volkswagen hoàn toàn thuộc trách nhiệm của riêng người dùng.
VWVN không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với quyền truy cập hoặc tài liệu trên bất kỳ trang web nào được liên kết từ hoặc đến trang web này.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong bất kỳ trường hợp nào, VWVN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại hoặc hậu quả nào trực tiếp hoặc gián tiếp (cho dù là vì lợi nhuận hay thua lỗ), các chi phí, khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường khác, cho dù là do hành vi gây ra, thiếu sót hoặc sơ suất của VWVN, nhân viên hoặc đại lý của hãng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc thông tin, tài liệu nội dung hoặc sản phẩm có trên trang web này.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH
VWVN có quyền cập nhật chính sách (giá bán, chương trình khuyến mãi, tin tức…) vào bất cứ lúc nào theo từng thời điểm và tình hình kinh doanh. Vì vậy, hãy truy cập trang này thường xuyên hoặc có thể đăng ký thông báo để cập nhật tình hình sớm nhất.

Từ chối bởi Volkswagen Vietnam

Mọi thông tin, hình ảnh, màu sắc và thông số kỹ thuật có trong trang website này được trình bày dưới hình thức tham khảo, hướng dẫn chung về các sản phẩm và phụ kiện được cung cấp bởi Volkswagen Việt Nam. Mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác và cập nhật nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có lỗi. Trong một số trường hợp, các hình ảnh sản phẩm nước ngoài hiển thị theo hướng dẫn. Do đó, cả Volkswagen AG và Volkswagen Việt Nam đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này và nội dung của nó.