Quá trình sạc
Quá trình sạc
Quá trình sạc
Quá trình sạc
Công nghệ

Nguồn gốc về thiết bị điện

Công nghệ

Nguồn gốc về thiết bị điện

Ngày nay ở bất cứ đâu bạn cũng có thể thấy sự hiện diện của thiết bị điện. Tuy nhiên, không nhiều người có thể biết về gốc rễ của công nghệ tương lai này. Vì vậy, chúng tối quyết định gặp gỡ người tiên phong trong lĩnh vực này trong 50 năm trước: Tiến sĩ Adolf Kalberlah.

Chân dung của Tiến sĩ Adolf Kalberlah
ADOLF KALBERLAH

Điện hóa học và chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu pin

  • Trang bị Camper T2 với pin điện.
  • Phát